Disclaimer

Disclaimer voor hermsenproducties.nl

Hermsen Producties (Kamer van Koophandel: 74376446), hierna te noemen Hermsen Producties, verleent u hierbij toegang tot hermsenproducties.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Hermsen Producties behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hermsen Producties spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hermsen Producties.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hermsen Producties nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hermsen Producties.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hermsen Producties, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Direct contact opnemen

Een vraag? Of gewoon meer informatie?